top of page
  • Alexandra Venkova

Inspire and Be Inspired-Tranquil Dawn

Updated: Nov 18, 2020

*На Български по-надолу...


Every now and then I try to post inspirational stuff (I'd like to think that everything I post is inspirational, but well, let's face it... we are all different and we all like different things, and that is what makes us unique and special!) Today's topic is colour! And not just any colour, but colour of the year 2020, announced by Dulux only last week. Dulux is an internationally available architectural paint and a brand I have been using. Its name is derived from the words Durable and Luxury. Every year the company releases a new colour, which is supposed to be ruling the following year. Designers, architects, design bloggers and journalist get wild, trying to decipher the winning hue and dive into a sea of thoughts on what the one and only colour symbolises.


Drum roll please... this year Dulux announces Tranquil Dawn, a shade that "embodies the nation's mood on the approach of a new decade".


"It reflects a growing desire to understand what it is to be human at a time when advances in technology are making us feel increasingly disconnected from each other,"

But what determines the colour of the year?


The colour shade is supposedly the culmination of around 18 months of research, conveyed by a panel of experts from the design and architecture industry. Trend forecasters also have a say, depicting key colours emerging in the fashion and design world, taking into consideration cultural, social and socioeconomic factors, such as what people are buying, where we are travelling, and what we want and need most. One would say it is quite an interesting process and information to assess.

 

От време на време се опитвам да публикувам вдъхновяващи неща (иска ми се всеки един пост, който публикувам да бъде вдъхновяващ, но нека бъдем честни ... отлично разбирам, че всички ние сме различни индивидуалности, с различни характери, различни ценности и разбира се, харесваме различни неща. Това ни прави единствени и неповторими, и какво по-хубаво!) Днешната тема е... цветове! И по-специално, не кой да е цвят, ами цвят на годината 2020, обявен от Dulux едва миналата седмица. Dulux е международно достъпна архитектурна боя и марка, която често използвам. Името на бранда произлиза от думите Durable(издръжлива) and Luxury (лукс). Всяка година компанията пуска нов цвят, който оглавява всички класации и се предполага, че ще управлява идващата година. Дизайнери, архитекти, дизайн блогъри и журналисти изпадат в захлас, но и в тягостна битка със самите себе си, опитвайки се да дешифрират печелившия оттенък и се потопят в море от теории и концепции за това, което символизира именно цветът победител.


Барабани, моля ... тази година Dulux обявява Tranquil Dawn, нюанс, който "олицетворява настроението на нацията преди наближаването на новото десетилетие".


„Цветът отразява нарастващото желание да разберем какво е да бъдеш човек в момент, когато напредъкът в технологиите ни кара да се чувстваме все по-откъснати един от друг“,

Но кои точно са факторите определящи цвета на годината?


Предполага се, че нюансът е кулминацията на около 18 месеца изследвания, и проучвания от широк кръг експерти от дизайн и архитектурната индустрия. Прогнозистите на тенденцията също също така вземат предвид и ключови цветове, появяващи се в света на модата и дизайна, културните, социалните и социално-икономическите фактори, като например какво купуваме, къде пътуваме, какво искаме и от какво най-много имаме нужда. Човек би казал, че е процесът е изключително интересен.The Colour of the year palettes are...


For me Tranquil Dawn did not come as a surprise. I have been thinking of the muted shade of green as a possible choice, as it captures most of what i've seen scrolling through my insta feed, visiting the biggest design expos of the year, as well as the positive attitude towards sustainability and ecology, which are growing by the minute.


Tranquil Dawn indeed suggests peace and calmness, softness and a sense of nature touch. Green symbolises new beginnings, and since we are going into a new decade (can you believe it!!!) the chosen sagy colour is if you ask me quite the obvious choice... Designer speaking it looks incredibly versatile. Easy to combine with bolder summery shades or soothing beiges and greys. The second is more of my preferred palette. If you happen to be somewhat like me, and a re a fan of monochromatic combinations, here is a mood board to get you inspired.


Please do not take this as an invitation to redecorate your whole space in Tranquil Dawn or buy a bunch of objects, that you do not need. Think minimalistic, take what you need from this colour, understand it as you wish and stay true to yourself! Namaste! (Tranquil Dawn made me say this! 🧘🏻‍♀️)

 

Цветът и палитрата на годината са ...


За мен Tranquil Dawn не ми дойде като гръм от ясно небе. Даже напротив, предполагах че именно този оттенък на приглушено зеленикаво ще е възможният избор (ако не ми вярвате-намерете видеото с @temzalondon, където давам своя глас за цвят на годината 2020). За мен нюансът улавя повечето от видяното, през изминалата година, в Инста лентата ми, а и след посещението на най-голямите дизайнерски изложения в Европа (Стокхолм и Милано), както и положителното отношение към опазването на околната среда и все по-големият интересът към екологията.


Цветът наистина внушава мир и спокойствие, мекота и усещане за досег с природата. Зеленото символизира ново начало и тъй като навлизаме в ново десетилетие (можете ли да повярвате !!!) избраният цвят е, ако питате мен е очевидният избор ...


Говорейки като професионалист в областта-оттенъкът е супер универсален. Лесно се комбинира както с по-смели летни нюанси така и успокояващи бежеви и сиви. Втората е предпочитаната от мен палитра. Ако сте като мен и едноцветните комбинации са вашето "амплоа", надявам се да се вдъхновите от муудборда, който съм ви подготвила.


Моля, не приемайте този пост като покана да предекорирате цялото си пространство в Tranquil Dawn или да купите куп предмети, от които нямате нужда. Мислете минималистично, вземете това, от което се нуждаете в този оттенък (ако наистина 100% се нуждаете от нещо и то ще пасне на стила ви). Аз лично си набелязах един пуловер, но пък той може и да почака... Намасте! (Tranquil Dawn ме накара да кажа това! 🧘🏻‍♀️)


Image source: Pinterest

*If you do see an image, that is yours, and wish for it to be credited, please do get in touch and I will do so!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page