top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

Coffee o'clock-Stockholm vol. 2

Updated: Nov 20, 2019


EN/BG/RU


Tick tock tick tock... I've visited Sweden recently, which could only mean one thing... coffee time (I'm joking, it meant a lot of things and coffee is, of course, one of them 💗). The first time I stepped on Stockholm soil, I loved everything about the city. The colours, the vibe, the way people appreciated and praised slow living, the respect for everything design, the hygge feeling, the lightly lit restaurants and coffee shops, the pastries and the COFFEE. I am still in the stages of learning about the dark heavenly beverage but trust me when I say the Swedes know their barista magic and how to serve you the best cuppa.


While exploring Stockholm, I obviously needed a refuel every now and then to keep me warm and going. I'd gladly pop in any of the coffee shops listed below. Here are 8 cafes that I will happily revisit and revisit and revisit! If you happen to be in the city or planning a trip, these are your must coffee shops.

 

Тик так тик так ... Неотдавна посетих Швеция, което означава само едно ... време е за кафе (шегувам се, означава много неща и кафето, разбира се, е едно от тях 💗). Още от първия миг, стъпвайки на Стокхолмска почва, обикнах всичко в този град. Цветовете, настроението, начинът, по който хората оценяват и възприемат живота, уважението към всичко свързано с дизайн, усещането за "хиге", слабо осветени ресторанти и кафенета, сладкишите и разбира се-кафето. Все още съм в процес на обучение по отношения на любимата тъмна напитка, но повярвайте ми, шведите са магьосници с бариста умения и чудесно знаят как да приготвят най-добрата чаша кафе.


Разхождайки и изследвайки Стокхолм, очевидно се нуждаех от често презареждане, а и сгряване, все пак бях там през мразовития Февруари. С радост открих изброените по-долу местенца и горещо ги препоръчвам. Това са 8 кафенета, които с огромно удоволствие бих посетила отново и отново и отново! Ако сте в града или планирате пътуване, това са задължителни спирки!

 

Тик так тик так…. Не так давно я побывала в Швеции, а это могло значить только одно ... пора пить кофе (шутка конечно, это могло значить много чего ровно как и то что кофе одно из них). Еще с первой минуты пребывания на Стокгольмской земле я полюбила все в этом городе. Цвета, настроение, то как люди здесь оценивают и воспринимают жизнь, их уважение ко всему связанному с дизайном, чувствование "хиге", приглушенный свет в ресторанах и кафе, пирожные, ну и кофе конечно. Я все еще нахожусь в процессе обучения в отношении моего любимого напитка, но поверьте, шведы действительно волшебники обладающие бариста умениями и прекрасно знают как приготовить чудесную чашечку кофе.


Гуляя и изследуя Стокгольм, очевидно мой организм нуждался в дозарядке, а также в согревании, на улице как никак стоял морозный февраль. Я с радостью нашла нижеуказанные местечки, которые я вам горячо рекомендую. Это восемь кафешек, куда я с удовольствием приходила бы снова и снова. Если вы в городе или планируете приехать сюда - они ваши обязательные остановки.


Café Kaffekoppen

Stortorget 20, 111 29 Stockholm


Café Kaffekoppen was introduced by my friend Viki, saying that this is probably the cosiest spot in Stockholm. And... well, it is! Romantic, warm and welcoming atmosphere with lovely food, cold and hot drinks in a unique building in the heart of Gamla Stan (Stockholm's Old town). Just a few minutes walk from the Royal Palace, this spot cannot be missed, as it is located in the city's most beautiful and photographed building. Twinkly lights, dimly lit, candles, beautiful cups and delicious coffee. Also, don't forget to try their pastries (as if anyone could possibly ever forget to try a pastry...) If the ground floor is too busy, you can also pop in downstairs and explore a historical cellar, that dates from the 1600s. Now that's special!

 

Кафе Kaffekoppen беше препоръчано от моята скъпа Вики, която го произенсе за 'може би най-уютното място в Стокхолм'. И ... е, то наистина е! Романтична, уютна и приветлива атмосфера с вкусна храна, студени и топли напитки в уникална сграда в сърцето на Гамла Стан (старият град на Стокхолм). Само на няколко минути пеша от Кралския дворец, това място не може, а и не бива да се пропуска, тъй като се намира в една от най-красивите и популярни сгради в града. Игриви светлинки, свещи, красива посуда и ароматно кафе. Не забравяйте да опитате и техните сладкиши (все едно някой би могъл някога да забрави да опита сладкиш...) Ако пък първият етаж е зает, потърсете свободна маса в подземния етаж и разгледайте автентичната изба, която датира от 1600 година. Това наричам аз специално място!

 

Посетить Кафе Kaffekoppen посоветовала мне моя дорогая Вики. По ее мнению это кафе самое уютное место в Стокгольме. И… да, это действительно оказалось так. Романтическая, уютная и приветливая атмосфера, прекрасная еда, холодные и теплые напитки, уникальное здание в сердце Гамла Стан (старый город Стокгольма). Всего в нескольких минутах пешком от Королевского дворца, это место нельзя да и не стоит пропускать, так как оно находится в одном из самых красивых и популярных строений города. Игра света, свечи, красивая посуда и вкусный кофе. Не забудьте попробовать и пирожные (как будто кто то может забыть их попробовать). А если на первом этаже нет свободных мест, поищите свободный столик в подземном и воспользуйтесь возможностью рассмотреть подлинный винный погреб датированный 1600 годом. Вот это я называю специальным местом.Vete Katten

Kungsgatan 55, 111 22 Stockholm


Vete Katten is another gem, recommended by my dear friend Victoria. A traditional style, and very sophisticated patisserie with a rich history. Since it was founded in 1928, the bakery has been inviting customers to indulge in its delicious homemade bread and pastries. The architecture of the space is beautiful as well. Located in the very city centre, the old building seems to house a labyrinth of corridors, rooms, stairwells and conduits. A place for bakers, confectioners, chefs, cold-buffet specialists and serving personnel to scurry back and forth with pans, mixing bowls and trays, just as they’ve done for almost a century. As the owners say "The walls are steeped in flour and spices, and the sweet aroma of freshly-baked bread finds its way up into the surrounding stairwells. Even if the house were razed to the ground, the scent would still linger in its place as a sugary cloud of cardamom." Sounds delicious, doesn't it!

 

Вете Катен е друго легендарно местенце в града. Отново препоръчано. В традиционен стил, много изискана сладкарница с богата история. От създаването си през 1928 г. пекарната приканва клиентите да се отдадат на вкусни домашно приготвени хляб и сладкиши. Архитектурата на пространството също е невероятно интересна. Разположена в самия център на града, старата сграда е един своеобразен лабиринт от коридори, стаи, стълбища и тръбопроводи. Място за пекари, сладкари, готвачи, специалисти по хранене и обслужващ персонал, се разминават назад и напред с тигани, купи и тави, точно както са правели почти цял век. Както казват собствениците: "Стените са потопени в брашно и подправки, а сладък аромат на прясно изпечен хляб намира пътя си към околните стълбища. Дори и къщата да бъде разрушена и изравнена със земята, ароматът все ще продължи да се носи като сладък облак кардамон. " Звучи вкусно, нали?

 

Вете Катен - это другое легендарное местечко в городе. Также порекомендованное. В традиционном стиле, очень изысканное кафе с богатой историей. С самого своего создания в 1928 году пекарня приглашает своих клиентов отведать домашний приготовленный хлеб и пирожные. Архитектура пространства также невероятно интересна. Разположенное в самом центре города старое здание является своеобразным лабиринтом из коридоров, комнат, лестниц и трубопроводов. Место для пекарей, кондитеров, поваров, специалистов по питанию и обслуживающего персонала, все они снуют взад вперед неся сковородки, миски, протвени точно так же как и сто лет назад. Как сказали владельцы: "Стены здесь пропитаны мукой и приправами, а сладкий аромат свежевыпеченного хлеба несется далеко к лестницам. Даже если дом разрушат и сровняют с землей аромат все равно будет разноситься как сладкое облако кардамона." Звучит вкусно правда?
Gast Cafe

Stortorget 20, 111 29 Stockholm


From the old, we are moving onto the new. Still a place with stories, though... Gast from Swedish means, you guessed it, ghost. Apparently, some ghost tales are being told about the area, where the cafe is located. True or not, the interior of the coffee shop has nothing creepy about it. Light, spacious, minimalist, contemporary and very pink. Gast serves up exciting blends of coffee as well as great buns, sandwiches and even light lunches. In addition, the staff is super friendly and happy to explain more about the origin and production of the coffee you are having. Don't be shy, ask them!

 

От старото се придвижваме към новото. Отново място с истории. Гаст от шведски означава призрак. Очевидно призрачни истории се разказват за конкретния район, в който се намира кафенето. Вярно или не, в интериорът на заведението определено няма нищо страшно или зловещо. Светло, просторно, минималистично, съвременно и много розово. Gast предлага вълнуващи смеси от кафе, както и чудесни кифлички, сандвичи и дори леки обяди. Освен това персоналът е изключително приятелски настроен и с удоволствие ще си поговори с вас за произхода и производството на кафето, което сервират. Не се притеснявайте да ги попитате!

 

От старого переходим к новому. И снова место имеющее свою историю. Гаст на шведском означает призрак. Очевидно призрачные истории рассказывают в конкретном районе, в котором находится кафе. Так это или нет , но в интерьере места нет ничего страшного или зловещего. Светлое, просторное, минималистическое, современное и очень розовое. Gast предлагает волнующие смеси кофе, а также чудесные булочки, сэндвичи и даже легкие обеды. Кроме того отношение персонала очень дружеское и они с удовольствием поговорят с вами о происхождении кофе которое они подают. Не бойтесь у них спросить.Kavalleriet Cafe

Sibyllegatan 2, 114 51 Stockholm


And back to the history lessons, Kavalleriet's Cafe translated from Swedish means "the cavalry". Located in Ostermalm, in the oldest industrial building in Stockholm, dated 1639. Previously a bakery, that used to supply the military with fresh bread. Today a cosy, atmospheric cafe, that serves hot beverages, wine, pasties and a selection of healthy dishes. During the summer months, apparently, they also have a very appealing outdoor terrace... wouldn't mind visiting!

 

Иии обратно към уроците по история, Кавалериет кафе в превод от шведски означава "кавалерия". Намира се в Остермалм, в най-старата промишлена сграда в Стокхолм, датирана от 1639 г. Преди това е била пекарна, използвана за снабдяване на военните с пресен хляб. Днес уютно, атмосферно кафе, където се сервират топли напитки, вино, десерти и селекция от здравословни ястия. През летните месеци пък явно си имат доста привлекателна открита тераса ... е нямам нищо против да посетя, някой с мен?!

 

Иии возвращаемся к урокам истории. Кавалериет кафе в переводе со шведского "кавалерия". Находится оно в Остермалм, в самом старом промышленном здании Стокгольма датированным 1639 годом. Раньше там располагалась пекарня, которая снабжала военных свежим хлебом. Сегодня это уютное, атмосферное кафе где подают теплые напитки, вино, десерты и селекцию здоровых блюд питания. В летние месяцы здесь очевидно располагается очень уютная терасса…. которую я не прочь навестить с визитом, кто со мной?
Drop Coffee Roasters

Wollmar Yxkullsgatan 10, 118 50 Stockholm


Now we are talking about coffee! A favourite and unbelievably modest place, run by true coffee aficionados with a very high focus on quality and craftsmanship. Every coffee is prepared and served with special care and is both organic and fair-trade. Plus it is locally roasted. The coffee shop has also been two times winner of Barista Cup. So if you happen to be a coffee connoisseur, well why are you still waiting, go try this place!

 

Тук вече говорим за кафе! Любимо и супер скромно място, управлявано от истински любители на кафето с много висок акцент върху качеството и изработката му. Всяка чаша кафе се приготвя и сервира с особена грижа и е едновременно органично и феър-трейд. Плюс това се пече локално. Кафенето също е два пъти победител в Бариста състезания. Така че, ако сте истински почитател и разбирач, какво чакате, опитайте това място!

 

Здесь уже разговор пойдет о кофе! Облюбованное мною очень скромное местечко, управляющие которого являются истинными любителями кофе с высоким акцентом на качество и выработку. Каждая чашка кофе приготавливается и подается с особым вниманием и является одновременно и органичной и fair trade. Плюс - кофе пекут здесь же, на месте. Кафе уже два раза стало победителем соревнований Бариста. Так что если вы настоящий почитатель и "в теме", не мешкайте, попробуйте это место.
Flik Cafe

Götgatan 30, 116 46 Stockholm


Located in the popular Gina Tricot store, this place is part of a new concept of merging retail and hospitality. An instagrammer's dream, millenial's... dream and designer's dream! A showcase of materiality and tactility, the interior has it all-metals, marble, terrazzo, coloured speckled glass and salmon pink soft furniture. My inner designer might have gotten a little bit too excited when I visited... oh and the coffee didn't disappoint. Served in matching pale pink cups, all contributing to the concept. Barbie fan or not, this place is definitely worth a visit!

 

Разположен в популярния магазин Джина Трико, това място е част от нова концепция за сливане на заведения и магазини. Мечтата на всеки инстаграмър, на всеки милениъл, на всеки дизайнер! Игра на материали и тактилност, интериорът изобилства от метали, мрамор, теракот, оцветено стъкло и меко розово в сьомгови нюанси. Интериорният дизайнер в мен може да се е развълнувал една идея повече тук. И кафето не разочарова. Сервират го в подобни бледо розови чаши, които допринасят към концепцията. Барби фен или не, това място определено си заслужава посещението!

 

Расположенный в популярном магазине Джина Трико это место часть новой концепции слияния кафе, ресторанов и магазинов. Мечта любого инстаграммера и миллениала, любого дизайнера. Игра материаллов и тактильности, в интерьере изобилие металла, мрамора, терракота, цветное стекло и мягкий розовый цвет с лососевым оттенком. Дизайнер интерьера во мне здесь наверное чуточку взволновался. Кофе тоже оказался на высоте. Подают его в бледорозовых чашках, которые вносят свой вклад в общую концепцию. Барби фэн или нет, это место определенно заслуживает вашего посещения.
Gildas Rum Cafe

Skånegatan 79, 116 35 Stockholm


This place is described with one word "experience". Ever wondered what it feels to sip your coffee in a Victorian style cafe. Well, I've found it for you! This place is a class act, and if you are even a little bit of an 'everything traditional' fan, you must definitely pay a visit. Maximalist, stylishly kitschy, with muted red and gold tones. The comfy armchairs and printed books wallpaper create the feeling of an old-fashioned reading room. Plus, it is located in a very bohemian area of SoFo. Order a cappuccino and prepare for a gigantic cup of deliciousness!

 

С една дума "преживяване". Някога чудили ли сте се какво е чувството да пиете кафе или чай в типично викториански стил заведение? Е, имам нещо за вас! Това място е класа. Ако сте дори малко почитател на „всичко традиционно“, определено трябва да отскочите и до Гилдас Ръм. Максималистичен, стилен кич, с приглушени червени и златни тонове. Удобните фотьойли създават усещането за старомодна читалня. Плюс това, кафето се намира в бохемския район Софо. Поръчайте си капучино и се подгответе за гигантска чаша от ароматната напитка!

 

Одним словом это что-то. Вы когда-нибудь задумывались каково это попивать кофе или чай в кафе в типичном викторианском стиле? У меня для вас сюрприз. Это место - это класс. Если вы хоть мало мальски почитатель "всего традиционного" вам обязательно надо заскочить в Гилдас Рам. Максималистический стильный китч с приглушенными красными и золотыми оттенками. Удобные кресла создают ощущение старомодной читальни. Плюс ко всему, кафе находится в богемском районе Софо. Закажите себе каппучино и подготовьтесь получить гигантскую чашку ароматного напитка !Pom and Flora

Bondegatan 64, 116 29 Stockholm


Beautiful simple, muted interior. A coffee shop focus on the essentials in life. Tiny, minimal, very relaxed, Pom and Flora is your typical trendy brunch spot. Great variety of breakfasts, healthy and vegan options and tasty coffee. What's not to love! Only tip here-avoid lunch hours.

 

Красив, простичък, скромен интериор. Заведението се фокусира върху важните неща в живота. Малко, минималистично, спокойно, Pom и Flora е типичният място за така нашумелия-брънч. С богато разнообразие от закуски, здравословни и вегетариански ястия и вкусно кафе. Как да не го харесаш! Един единствен съвет - избягвайте часовете около обяд.

 

Красивый, простенький, скромный интерьер. Фокус кафешки направлен на важные вещи в жизни. Маленькое, минималистическое, спокойное, PomиFlora, типичное место для столь известного уже бранча. Богатое разнообразие завтраков, здоровые и вегетарианские блюда и вкусный кофе. Вам не может не понравиться. Только мой совет – не заходите туда в обеденные часы.0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page