top of page
 • Writer's pictureAlexandra Venkova

Lost In Manchester-Travel Guide

Updated: Nov 20, 2019

*Български по-надолу...


Manchester, you are indeed quite the place... Not going to lie, I will probably not end up living in Manchester (well, never say never), but if I have to be completely honest, it does have potential. I have developed an understanding of the place as it brought something new and exciting every time I visited. I have grown to like it and appreciate it. If you have been to this vibrant and very cool city and you are already in love with it, I understand you. And I am sure you will also find this post useful (yes, I mean there are some yummy food recommendations, that you might want to try). For everyone else, well... let me introduce you to Manchester, the way I know it and see it!

 

Манчестър, ти наистина си особено място ... Няма да ви лъжа, най-вероятно няма да заживея в Манчестър (все пак, никога не казвай никога де...), но пък с ръка на сърце си признавам, че градът има потенциал. С всяко посещение разбирах градчето все повече и започнах да оценявам истинския му характер. Ако сте били в този оживен и готин град преди и вече сте влюбени в него, разбирам ви! Сигурна съм обаче, че този пост има с какво да ви заинтересова (да, имам предвид няколко вкусни местенца, които трябва да опитате, ако не сте все още...). За всички останали, ами да се запознаем с Манчестер!The first time I visited the city was for New Years. My brother and I have decided to spend the holidays in the UK and after celebrating a magical Christmas in Coventry (yes, this is possible, when you have friends that cook, and a cardboard fireplace, with logs stolen from the neighbours... not gonna say anything else...). We got on the fast train to the North. And there we were in Manchester, where my brother was studying at the time. After a few days of tormentous rain, crazy drunks celebrating the New Year in various body positions all over the streets, and cleaning a boys' student accommodation, I gave up on the city and decided that 'I do not like it.' There was a lot of construction going on around the city centre as well, which didn't make it particularly appealing, either...


But, of course, a few years later (this year actually) I visited again, two times if I have to be precise. First time for Easter, second for my brother's Graduation, when my mum and dad joined. And somehow my feelings about the place changed. Of course, the many recommendations from friends and the time spent with my family helped a lot.


Today I have decided to re-share these recommendations and some of my finds and favourites and hopefully inspire you to visit this completely transformed city, full of personality and one or two places to explore.

 

За пръв път посетих Манчестър по Нова Година, преди няколко години. Брат ми и аз решихме да прекараме празниците във Великобритания и след като отпразнувахме вълшебна Коледа в Ковънтри (да, и това е възможно, когато имате приятели, които готвят и камина от картон, с дърва, откраднати от съседния двор ... спирам да коментирам). Качихме се на бързия влак посока-Север. Пристигнахме в града, в който брат ми учеше по онова време. След няколко дни буреносни дъждове и вятър, луди пияници, празнуващи Нова Година в различни позиции на тялото, лежащи по студените улици, и чистене на студентско общежитие, се отказах от града и реших, че „не ми харесва!“. И в допълнение центърът на града беше залят от строителни обекти, неприветлива картинка, казвам ви...


Но, разбира се, няколко години по-късно (тази година всъщност) се пристраших да посетя Манчестър отново и то цели два пъти. Първият път за Великден, вторият за дипломирането на същия този брат. Този път към нас се присъедини и родителското тяло. И някак чувствата ми към града се промениха. Разбира се, многото препоръки от приятели и времето, прекарано със семейството, помогнаха.


Днес реших да споделя същите тези препоръки и някои от моите находки и любими местенца и се надявам да ви вдъхновя да посетите този напълно преобразен Манчестър, град с характер и едно или две места за разглеждане.How to get to the city?


If you are flying from abroad, you will most likely land at the Manchester Airport. Occasionally people fly to Liverpool Airport, which is quite near, only minutes away by train.


If you happen to be a national visitor however, the best way to get to the city is by train. There are three main stations in the city centre-Piccadilly, Oxford Road and Victoria. Train journeys are available from:


 • London - 2hrs 7mins

 • Edinburgh - 3hrs 15mins

 • Birmingham - 1hr 28mins

 • Liverpool – 34mins

 • Sheffield – 52mins

 • Newcastle – 2hrs 25mins

 • York - 1hr 20mins


National Express and Megabus also operate here and provide service from all over the country.

 

Ако летите от чужбина, най-вероятно ще кацнете на летището в Манчестър. Понякога хората летят до летището в Ливърпул, което е доста близо, само на минути с влак.


Ако обаче сте посетител живеещ във Великобритания, най-добрият начин да стигнете до града е с влак. В центъра на града има три основни гари - Пикадили, Оксфорд Роуд и Виктория. Пътувания с влак са достъпни от следните градове:


 • Лондон - 2 часа 7 минути

 • Единбург - 3 часа 15 минути

 • Бирмингам - 1 ч. 28 минути

 • Ливърпул - 34 минути

 • Шефилд - 52 минути

 • Нюкасъл - 2 часа 25 минути

 • Йорк - 1 час 20 минути


National Express и Megabus са друга алтернатива.


How to get around in the city?


As someone who enjoys walking very much, I would recommend to walk! Manchester is easily explored on foot. If you prefer to use public transport, the city has a good one. Have a look here.

 

Като някой, който обича да ходи пеш, бих препоръчала-Ходете! Манчестър е лесен и интересен за разглеждане пеша. Ако пък все пак предпочитате да използвате обществен транспорт, градът има добре развита транспортна мрежа. Погледнете тук.


What to see?


Start with the National Football Museum, and eventually move to Old Trafford if that is your thing. If not, keep reading...

 

Започнете с Националния Музей на Футбола, и евентуално след това се поразходете до Олд Трафърд. Ако сте фенове на футбола, разбира се, ако не... продължавайте да четете...Move onto Central Library, where classic meets modern architecture. If you are an Archi enthusiast you would appreciate it. Plus, they have a music room, where one can read, while someone else is playing classic tunes on a piano.

 

Следваща в списъка е Централната Библиотека. Сграда, в която класическата среща модерната архитектура. Ако сте архитектурен фен, това място определено ще ви допадне.Then of course, you will have to pay a visit to the John Rylands Library. A true masterpiece of Victorian Gothic architecture that looks more like a castle or cathedral. An enchanting place that might make you feel like a student of Hogwarts. Open for the public, one could even sit and read (unless you get easily disturbed by the tourists, walking around the space).


Finally, why not pay a visit to the Manchester Art Gallery as well, which exhibits one of the country's finest art collections in spectacular Victorian and contemporary surroundings.

 

Следва библиотеката на Джон Райланд. Истински шедьовър на Викторианската Готическа архитектура, който прилича повече на замък или катедрала отколкото на обикновена библиотека. Очарователно място, което може да ви накара да се почувствате като ученик на училището за вълшебства и магии Хогуортс. Отворена за посетители, великолепната сграда ви подканя да седнете и почетете (ако туристите не ви смущават разбира се).


И накрая, защо не посетите и Манчестърската Художествена Галерия, която излага едни от най-добрите художествени колекции в страната в ефектен микс от Викторианска и Съвременна дизайн среда.


Where to coffee/brunch?


Here I am pleased to say that Manchester has done really well. The city is full of cool cafes and restaurants to try, most of them located in the Northern Quarter. I will start with the absolute favourite, which my parents loved as well (they tend to be picky at times...)

 

С удоволствие мога да кажа, че Манчестър се е справил добре тук. Градът е пълен с симпатични кафенета и ресторанти, като повечето от тях са разположени в популярния Северен Квартал. Ще започна с абсолютния фаворит, в който родителите ми също се влюбиха (а те могат да са трудни за впечатляване понякога ...)FEDERAL CAFE BAR

9 Nicholas Croft, Manchester M4 1EY, UK


Get ready to wait on a line for at least 30-40 min. If you happen to be visiting on the weekends, I would recommend going as early as possible, or else you might end up in a big queue or waiting list. The wait is totally worth it though. The service is excellent, the food is just... SO GOOD! and coffee is, well... SO GOOD TOO, EVEN BETTER!

 

Пригответе се да почакате на опашка поне 30-40 минути. Ако случайно посещавате през почивните дни, бих препоръчала да отидете колкото е възможно по-рано сутринта, в противен случай може да попаднете на голяма опашка или списък с чакащи. Чакането обаче си заслужава. Обслужването е отлично, храната е просто ... ВКУСНА! а кафето е, ами ... ТОЛКОВА ВКУСНО, ДАЖЕ ПО-ВКУСНО! За съжаление, заведението не приема резервации.
SUGAR JUNCTION

60 Tib St, Manchester M4 1LG, UK


Nice and easy! A vintage themed tea room that serves cakes and other deliciousness. So if you are looking for a pick me up, or an afternoon break place, Sugar Junction is just what you need.

 

Малко и приятно! Винтидж, вдъхновена чайна, която сервира тортички и други вкусотии. Така че, ако сте изпаднали в нужда за сладко или чаша кафе, или просто си търсите уютно местенце за следобедна почивка, Sugar Junction е мястото.
TAKK CAFE

138 Oxford Rd, Manchester M13 9GP, UK


A coffee shop I discovered on the day of the actual Graduation, after hours of running around photographing the happy graduate. I had an iced latte, it was so good I had another one 5 min later. What attracted me though was an excellent looking brownie, which the fam and I tried the following morning, just couldn't resist...

 

А това кафе открих случайно в деня на самото дипломиране, след часове тичане насам-натам, снимайки щастливия завършващ. Поръчах си iced latte, беше толкова хубаво, че след само 5 минути си поръчах още едно. Това, което ме привлече обаче, беше отлично изглеждащото брауни на витрината, което разбира се опитахме със семеството на следващата сутрин. Просто не можах да устоя ...
BLACK SHEEP COFFEE

60 Spring Gardens, Manchester M2 2BQ, UK


You probably know the 'chain' already. We stumbled upon the coffee shop after a day of shopping and decided to give it a try. Once again excellent coffee and nice, quiet, cozy atmosphere, hidden away from the busy streets around Arndale Shopping Centre.


Here are a few more places you might want to try:

 

Вероятно вече познавате „веригата“. Натъкнахме се на кафенето след един ден пазаруване и решихме да му дадем шанс. Отново отлично кафе и приятна, приканваща атмосфера, скрито от оживените улици около Търговски център Арндейл.


Ето и още няколко места, които трябва да посетите:


FIGG + SPARROW

EZRA AND GILL

CHAPTER ONE BOOKS

FOUNDATION COFFEE HOUSE

NORTH TEA POWER


Where to shop?


Manchester has a big shopping centre and all the usual stores you are already used to seeing. But if you are after something special, maybe try the following places:

 

Манчестър има голям търговски център и обичайните марки и магазини, които вече сте свикнали да виждате. Но ако търсите нещо по-специално, посетете тези места:

 • Piccadilly Records

 • Oklahoma

 • COW Vintage

 • Retro RehabSome 'Insta' Stops


 • Frog Flowers

 • Northern Flowers

 • The Street art all over the Northern Quarter

 • Vivianne Westwood

 • The Principal Hotel


Want to see more from Manchester? Have a look at my gallery, here!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page