top of page
 • Writer's pictureAlexandra Venkova

Lost in Sofia-Signs of Autumn

*На Български по-надолу...


Life starts all over again when it gets crisp in the fall.” - The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald.

And indeed my pretty city Sofia undergoes a complete metamorphosis when August leaves the stage and September comes to take its place. The whole city magically comes to life. People come back from holidays, students pack their bags and rush back to school filling once again the empty classrooms. The rush is back, so is the traffic, but oh, there is something special about the atmosphere... There's once again a sense of purpose, a sense of new beginnings, freshness in the air and hope... despite autumn being the season of well... decay and sadness of the warm summer days gone by.


Somehow Sofia manages to wrap up all of these changes and emotions and translates them in peaceful harmony. No wonder the day we celebrate our beautiful capital happens to be on September 17th. Autumn just suits the city. The colours of nature match perfectly the architecture, the fallen leaves gently cover the cobbled streets, the sunlight now distant becomes a mystical shade of rose-gold, lovingly wings its last warm kisses.

 
"Когато се захлади през есента, животът започва отначало…" Великият Гетсби, Ф. Скот Фитцджералд

А София претърпява пълна трансформация, когато Август напусне сцената и тихо отстъпи мястото си на Септември. В този магически момент градът оживява. Хората се завръщат по домовете си след седмици на отпуски и ваканции. Учениците опаковат чантите си и се втурват отново към празните класни стаи, запълвайки градския транспорт със смях и странните си тийн драма истории събрани от лятото.


Надпреварата с живота започва отначало, трафикът на столицата също се засилва, а следователно се променя и цялостната 'атмосфера' на града (в пряк и преносен смисъл, вие изберете кой ви допада повече...) Усещане за необятност, усещане за ново начало, хрупкавост на въздуха и надежда ... напук на традиционното възприемане на сезона като... ами период на меланхолия и тъга по отминалите топли дни и тягостна подготовка за предстоящата дълга и студена зима.


По някакъв начин градът успява да обхване всички тези промени и емоции и да ги предаде по един загадъчно хармоничен и романтичен начин. Не се изненадвам, че празникът на града, се пада именно на 17 септември. Есента чисто и просто подхожда на София. Цветовете на природата перфектно подчертават тези на архитектурата й. Падащите листа нежно покриват павираните очукани улички, а слънчевата светлина, по-мистична отвсякога нежно обагря града в розово-златисти нюанси, и гали всеки един от нас с ленива топлота .Yes, Sofia is especially enchanting during the autumn season. And if you are planning to visit my beautiful hometown I urge you to do so during either September and October up to mid-November, when the days are still nice and warm, perfect for long walks exploring and discovering. The city is buzzing with exciting events-street celebrations, fall harvest farmers markets and themed after work socials (the last usually meet the beautiful sunsets from specially decorated roof top terraces throughout the city! Definitely worth visiting!)


Today I'm planning to walk with you and show you some of my favourite places and hopefully get you inspired to visit Sofia and fall under its loving autumn spell. To keep us company I have selected a few tunes too! Oh, and before I forget! I have prepared a special Autumn inspired Google Map, with some of the locations, the snaps of which you can see below. I'm not going to tell you which exact locations these are, I'll give you the element of surprise... just remember to stay mindful and #lookaround #lookup and #lookdown, cheeky me! What are we waiting for? Let's go!

 

Още веднъж ще повторя и потретя ако трябва, София е особено омайна през есенния сезон. И ако планирате да посетите моя красив роден град, ви призовавам да го направите именно през септември или октомври докъм средата на ноември, когато дните са все още хубави и горе-долу топли, идеални за дълги разходки, излети и откривателски походи. Градът жужи, а календарът прелива от пленителни събития и културни мероприятия-улични тържества, фермерски маркети и тематични after work партита и нетуърк ивенти (обикновено последните, срещат красивите цветни залези от някоя и друга покривна тераса.)


Днес планирам да се разходя с вас и да ви покажа някои от любимите си места и искрено се надявам да ви вдъхновя да посетите София и да изпитате нейната есенна магия. О, и преди да забравя! Подготвих и специална есенна Google карта, с някои от локациите от снимките по-долу. Разбира се ще ви спестя кои точно са отбелязаните местенца, все пак трябва да оставя малък елемента на изненада ...


Отдайте се на момента #lookaround #lookup и #lookdown! Какво чакаме? Да вървим!KvARTal


We start at “KvARTal”. An initiative that unites and creates a platform for exchange and communication between the existing spaces (galleries, ateliers, bars, residences, workshops, theatres, cinemas, etc.) in the area between the boulevards Dondukov, Maria Louisa, Slivnitsa and Vasil Levski.


Initially started as a weekend festival usually celebrated in the mid of September, it is safe to say that the term is now largely used amongst artists, designers and other creatives to describe and name the existing neighbourhood. The cultural space in Sofia "KvARTal", follows the example of many important European cities such as Krakow, Prague, Budapest, Rome and many others.

 

Започваме от "KvARTal". Инициатива, която обединява и създава платформа за обмен и комуникация между съществуващите пространства (галерии, ателиета, барове, работилнички, театри, кина и др.) в района между булевардите Дондуков, Мария Луиза, Сливница и Васил Левски.


Първоначално започнал като празник през уикенда, който обикновено се празнува в средата на септември, днес наименованието се използва все по-често в творческите среди от художници, артисти и дизайнери, за да опише и да назове съществуващия, квартал. Културното пространство в София „КвАРТал“, следва примера на големи Европейски градове като Краков, Прага, Будапеща, Рим и много други.The area is rich in culture and history, its potential is large, however not developed. But it is getting there. More and more concept stores, quirky cafes and little galleries and workshops are popping here and there, with its occupants restoring and saving the old houses in respect of the cultural heritage.


The streets are full of hidden gems, picturesque corners, charming facades and impressive street artwork waiting to be discovered and admired by the passing by strangers. So feel free to get lost, capture and discover.

 

Районът е богат на култура и история, потенциалът му е голям, но все още е слабо развит. Все повече и повече концептуални магазини, хипстърски кафенета и малки галерии и работилнички изникват тук и там, като по този начин обитателите им възстановяват и спасяват старите къщи из квартала.


Улиците са пълни с причудливи находки, живописни кътчета, очарователни фасади и впечатляващо улично изкуство, и чакат да бъдат открити от преминаващите непознати. Съветвам ви да се изгубите из тихите улички, за да откриете и уловите истинския чар на КвАРТал-а.While there, stop at the following coffee shops for a refill and perhaps a delicious treat.

 

И след като вече сте тук, защо не посетите едно от двете местенца по долу и да презаредите батериите с чаша ароматно кафе или някоя и друга бисквитка...


Rainbow Factory

ul. "Veslets" 10, 1000 Sofia Center, Sofia


Cafe Brunch 1920

1202 Sofia Center, SofiaSome Insta stops 📸:

А ето и няколко Инста спирки:

 • MOVE.BG Office & Coworking Space

 • ul. "Tsar Simeon" 49

 • ul. "Tsar Simeon" 64

 • ul. "Veslets" 23

 • ul. "Bacho Kiro" 16

 • French 75


Sofia City CentreSofia City Centre is quite a 'large conception', but what I mean by it is more the little alleys behind the polished high streets. Avoid the busy shopping areas and squares and get lost exploring the favourite 'Angel Kanchev', 'Hristo Belchev' and 'William Gladstone'. You will find alluring cafes, independent designer boutiques, concept stores and inviting bistros, as well as more beautidul facades. If you can not see them, just look up and you will notice those magnificent balconies and fascinating architectural elements.

 

Центърът на София е доста „всеобхватно понятие“, Това, което имам предвид са малките затънтени улички зад кулисите на лъскавите и изящни Витошка, Графа и Раковска. Избягвайте натоварените търговски площади и дайте шанс на любимите „Ангел Кънчев“, „Христо Белчев“ и „Уилям Гладстоун“. Тук ще откриете интересни кафенета и ресторантчета, независими дизайн бутици, павилиончета и работилници, както и богато декорирани сгради и артистични фасади.


Ако не ги виждате, просто погледнете нагоре и ще забележите великолепни балкони арки, корнизи фризове и т.н.While in the area, here are some cool places you might want to check out...

А докато сте тук, ето и още няколко рекомендации...


Chucky's Coffee House

ul. "Hristo Belchev" 29, 1000 Sofia Center, Sofia


Drekka

ul. "William Gladstone" 60, 1000 Sofia Center, Sofia


Sun Moon Bakery

ul. "Tsar Asen" 80Б, 1463 Pette Kyosheta, Sofia


K.E.B.A Cultural Centre

ulitsa „Georgi S. Rakovski“ 114, 1000 Sofia Center, Sofia


Some Insta Stops 📸:

Както и още няколко инста спирки:

 • Made in Home

 • bul. "Makedonia" 27

 • ul. "Lajos Kossuth" 26

 • ul. "Tsar Asen" 91

 • Nea Flowers

 • ul. "Angel Kanchev" 21 (Art Hostel)

 • ul. "William Gladstone" 60 (Rare Book shop)


Lozenets DistrictGetting closer to the National Palace of culture we will take a turn towards a very pleasant area, which I always considered posh and sophisticated. Lozenetz is quite a large residential area located in the southern parts of Sofia and I only got to explore it properly for the first time this year ( I know, shame on me...). It is split over “Upper” and “Down” sub districts with the “Down Lozenets” directly bordering the center of Sofia. It mainly features smaller 3-4 story blocks, manor houses and detached houses.


The “Upper Lozenets” was mainly developed during the 90s of 20th century and features lavish modern apartment buildings. Known as a luxurious district, located on a hill raising high above the rest of the central areas of the city and bordering the South Park.

 

Приближавайки се до Националния Дворец на Културата (НДК), ще направим завой към много приятен район, който винаги съм смятала за изискан, но по някаква причина недостъпен за мен. Лозенец е в доста голяма част жилищната зона, разположена в южните части на София и ако трябва да съм честна за първи път тази година изпитах желание да го обходя и разуча (по-добре късно отколкото никога, както се казва де...).


Разделен е на под-квартали „Горни” и „Долни”, като „Долен Лозенец” директно граничи с центъра на столицата. В него има предимно по-малки 3-4 етажни кооперации и самостоятелни къщи.


„Горни Лозенец” е разработен главно през 90-те години на 20 век и разполага с разкошни модерни жилищни сгради. Известен като луксозен квартал, разположен на хълм, той се издига високо над останалите централни райони на града и граничи с Южния парк.While walking around I could see a lot of the true authentic Sofia, which I remember from when I was little. There was the neighbourhood bakery selling freshly made bread and meringues (oh that aroma...) I could also sense the sweet scent of someone making their own conserves and confitures in the back of their garden. Broken tiles, pruned fig and plum trees, an old Mercedes parked outside an even older and sadly neglected but still pretty building. The neighbourhood's very own gossiping ladies smoking and looking down the passing by strangers from their balconies and the good-natured, well-known drinking buddies. If you are a foreigner this picture might give you mixed feelings and perhaps a little bit of the chills. If you are local I am sure you will feel that wave of nostalgia. In either case, I recommend you to come down to Lozenets and explore.


If not for the meeting with the past times, yet at least for the rich architecture and autumnal magic under the brilliant sunlight.

 

Докато се разхождах, видях много от истинската автентична и бих казала забравена София, която си спомням от детството. Натъкнах се на стара кварталната пекарна, която продаваше току-що изпечен хляб и целувки (о, този аромат ...). Също така можех да помириша благоуханието на печени чушки (в чушкопек разбира се) и домашно приготвени сладко и компоти. Разкривени и очукани плочки, отрупани смокинови и дюлеви дървета, лепкави, посипани с листа и презрели сливи тротоари, стар мерцедес, паркиран пред още по-стара и занемарена сграда, съседските клюкарки допушващи последната цигара и хвърлящи зоркия си поглед към всеки преминаващ покрай тях, добре познатите пияници, постоянни посетители на старата разкривена квартална кръчма...


Да, определено Лозенец е една завладяваща гротеска, очарователна някак си, която си заслужава да се 'изпита' поне веднъж. Ако не сте оттук, разбирам как тази картинка може да поражда у вас смесени чувства, но ако сте тукашен съгражданин и кореняк Софиянец, сигурна съм, че и вас ще ви обхване една носталгия по изминалите времена и изгубената младост (ех, децата на 90-те и за вас говоря!). И в двата случая ви препоръчвам да се разходите из Лозенец.Some Insta Stops 📸

Още няколко Инста спирки:

 • ul. "Krastyo Sarafov" 5

 • ul. "Midzhur" 6

 • ul. "Lyuben Karavelov" 15

 • ul. "Zheneva" 6

 • ul. "Nikolay Pavlovich" 8


Ready for another playlist?


Vitosha ProvinceAnd since we are down South already, I thought of taking you to my neighbourhood and showing you my everyday morning route.


I truly hope you are enjoying the beautiful autumn season wherever you are (in the Northern hemisphere, of course!). For me, after spending an absolutely amazing autumn in London last year and six other precious autumns thoughout the UK, it was a portion of absolute bliss to be back and experience the season in my home town. A time of pleasant remembrance but reflection as well-on the past experiences, lessons learned and everything new that is yet to come.


Hopefully, I did inspire you to look around, be mindful and slow down for a little and perhaps get yourself a ticket and come visit the wonderful place I call Home, or also known as Sofia!

 

И тъй като сме се ориентирали посока Юг, като за финал реших да ви разведа из моя квартал, а именно Княжево и да ви покажа всекидневния си сутрешен маршрут.


Надявам се да се наслаждавате на прекрасния есенен сезон и да грабите с пълни шепи от него, където и да се намирате ( в Северното полукълбо де...). След като прекарах една приказна есен в Лондон миналата година и шест други из Англия, за мен си е блажено вълшебство да се завърна и да преживея есента в родния си град за пръв път от около 7 години насам. Време на носталгия, но и на размисъл за отминалите преживявания, научените уроци и всичко ново, което предстои.


Надявам се, че ви вдъхнових да се огледате, да забавите забързаното ежедневие, да поспрете за малко и... ами да посетите прекрасното място, което наричам свой Дом, иначе казано-София!And a few more stops 📸:

 • ul. "Byal nartsis" 5

 • ul. "Iva" 7-11

 • ul. "Zvezditsa" 5

 • ul. "Voyvodina mogila" 60


Looking for more Sofia recommendations? Follow my insta hashtags #alex_lostinsofia and #spodelisofia, as well as my Stories, which I often update with cool inspirational places I spot around the city. These are never sponsored and I only recommend what I truly like and enjoy ( I just don't like adverts, sorry not sorry! 💁🏻‍♀️) Want to see more of Sofia? Click here!

 

Търсите още Софийски препоръки? Последвайте моите hashtags #alex_lostinsofia и #spodelisofia, както и Сторитата ми в Инстграм, които често актуализирам с готини места и симпатични находки, които забелязвам из града. Те никога не са спонсорирани и препоръчвам само това, което наистина харесвам и ми прави впечатление по една или друга причина (и просто не харесвам реклами, sorry not sorry! 💁🏻‍♀️)А още постове от София може да намерите тук. Е, приятно и до скоро!The Promised map!

А ето я и обещаната Гугъл карта!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page