top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

JB Favour-Eats Flowers in the Window

Updated: Apr 5, 2020We truly live in interesting times. Corona times, COVID times, Quarantine times, Social isolation times.... call it as you wish. I doubt anyone imagined the start of the new decade anything like this but I guess all of the things happening around the world will make this year and maybe the ones to come even more memorable. And hey, we are already part of the history, literally, these times will be in the books one day, be sure of that! I personally imagined this year a tad differently. However, the whole start of it for me personally was shaking and eye-opening, and then COVID-19 happened. I was hoping to walk around my new area, explore and visit all sorts of cool places, instead ended up locked between 4 walls (thankfully 8 walls actually!). This time of social isolation allows me to think and reflect on everything that is going on globally and of course to appreciate and be grateful for my freedom before the latest events and all these beautiful moments when I could calmly sit down in my favourite coffee shop, enjoy a nice cup of deliciousness in a nice company. Good times they were, indeed! Well... this morning I woke up to see yet another one of my favourite places closing down due to the quarantine. And while I understand that social distancing is saving lives at the moment, I can't help but find it very sad that there will be many small businesses closing down, sacrificing their well being for their customers' one. Romantic and tragic at the same time. In moments like this, I really wish I could help somehow or raise awareness about the little business struggle. And in particular, all the cute coffee places, doing a remarkable job, spreading good cheer and happiness, doing what they do for love. In the spirits of the above, today I decided to introduce you to a recent Favour-eat in the very city centre of Johor Bahru (my current residence-the southest point of Malaysia peninsula, on the border with Singapore). If you've seen my Instagram feed lately, you would have by now noticed that I am obsessed with this place and its interior. Yes, I am talking about Flowers in the window. And just like the name suggests, this is indeed a whimsical two-storey cafe/restaurant, that resembles an indoor garden full of all things wonderful.


 

Да, определено времената в които живеем са особени! Корона времена, COVID времена, карантинно време, времена на социална изолация .... наречете ги както искате. Съмнявам се, че някой си е представял началото на новото десетилетие по подобен начин, но пък предполагам, че всичко, което се случва в света, ще направи тази година, а може би и следващите няколко наистина запомнящи се. И хей, ние вече сме част от историята, буквално, тези времена ще бъдат в учебниците някой ден, бъдете сигурни в това!


Аз лично си представях тази година една идея по-различна. Въпреки това, още с началото си, лично за мен, тя беше разтърсваща. А след това дойде и COVID-19. Мечтаех да се разхождам из новотото си местожителство да проуча и да посетя всякакви симпатични местенца, а вместо това, се озовах затворена между 4 стени (за мое щастие 8 стени, всъщност!). Но пък откровено мога да заявя, че това време на социална изолация ми позволява да се замисля и поразсъждавам върху всичко, което се случва в световен мащаб. Разбира се да оценя и най-вече да благодаря за свободата си и всички събития и красиви моменти, които бяха част от живота ми през последните месеци, а и преди това. Дните, в които най-спокойно можех да седна в любимото си заведение да се насладя на чаша ароматно кафе в приятна компания. Да, хубави времена бяха, наистина!


Е ... тази сутрин се събудих, и с изненада видях, че поредно любимо място затваря поради така наречената карантина. И макар да разбирам, че социалното дистанциране в момента може би спасява човешки животи, все пак смятам за много тъжно, че много много малки и семейни предприятия и заведения ще пожертват благополучието си в името на клиентите си. Романтично и трагично едновременно. В моменти като този наистина ми се иска да помогна някак си или да насоча нечие внимание към онези, малките бизнеси, които наистина се нуждаят от нас. И по-специално, всички любими кафета (да, харесвам си ги и това е!) вършещи забележителна работа, дарявайки усмивка и добро настроение, правейки това, което правят всеки ден, с любов!


В духа на гореспоменатото, днес реших да ви запозная със скорошен любимец в самия център на Джохор Бару (сегашната ми резиденция - най-южната точка на полуостровната част на Малайзия, на границата със Сингапур). Ако сте обърнали внимание на фийда ми в Инстаграм в последно време, сигурно сте забелязали едно определено местенце, което се прокрадва измежду различните кадри и то доста често. Да, говоря за Flowers in the Window. И точно както подсказва името-Цветя по прозореца, това наистина е чудато, много цветно двуетажно кафе / ресторантче, което напомня повече на скрита градина, пълна с всякакви прекрасности.The place is of course located on the widely popular hipster street Jalan Dhoby, right in the cultural centre of the city, surrounded by many old buildings and heritage properties. Entering the cafe you are first greeted by a jungle of greens, plants and flowers sticking out in every direction. Once inside the space, you are welcomed by a secret garden with a very domestic and homey ambience, with high ceilings, and an open kitchen. Hanging plants and flowers are stealing the decorative show. They do not only form a great part of the interior but have spread over the menu as well. Edible blossoms, amongst which pansies, violas and pea flower, are used to decorate main dishes, cakes and drinks.

 

Мястото, разбира се, се намира на най-популярната хипстърска улица Jalan Dhoby, точно в културния център на града, заобиколена от много стари сгради и наследствени имоти. Още с влизането в кафето, сте приветствани от джунгла от зеленина, растения, клони и цветя, стърчащи във всякакви посоки. А вече вътре в пространството, ви посреща загадъчна градина с някак много уютна и домашна атмосфера. Високи тавани и открита кухня.


Висящите растения и цветя са в главната роля на този внушителен спектакъл. Те не само формират голяма част от декора на интериора, но се разпростират и в менюто на заведението. Ядливи цветчета, сред които теменужки и виолетки, се използват за украса на основни ястия, десерти и напитки.The uniqueness continues on the upper floor, led by a very steep steel staircase. The second floor of the venue offers two large sitting rooms, a small almost balcony like area and a terrace, filled with all sorts of vintage bits and bobs-furniture, lighting, pots and mirrors and of course more plants. Thee first room drenched in tranquil sage hue, covered in reclaimed wood flooring. A calm, yet nostalgic space furnished with old design classics-mismatching tables and chairs. I'm not gonna lie, I have a dream and it is to sit on each of these pieces of furniture.

 

Уникалната атмосфера продължава и на горния етаж, до който води доста стръмно стълбище. Вторият етаж на заведението предлага две големи дневни, малка почти балконна стая и тераса, пълна с всякакви винтидж продукти на бита— старинни мебели, осветителни тела, саксии, огледала и разбира се още растения и зеленина.


Първата стая, обляна в спокоен мъхесто зелен оттенък, и покрита с преработена дървена настилка, създава усещане за носталгия. Бавно помахващите перки на вентилаторите висящи от високия таван, разнасят горещия въздух, и от своя страна също засилват това усещане-сякаш времето е спряло. Обзавеждането е истински миш-маш от стари дизайнерски класики - несъответстващи маси и столове, но пък и те привнасят една любопитна романтиката в забравата, която се носи из въздуха.The interior extravaganza moves further to the next room, slightly smaller and cosier than the previous space. More Scandinavian furniture classics, an unused counter exhibiting old school art pieces, more vintage items and one or two classic cookbooks. In this more 'chill' zone, one can choose the comfort of a large sofa a regular table or .. a bed! Yes, a bed. The homey feel is full-on ruling this dining space. On the walls-a very intricate tapestry, framed artwork and a feature mirror installation-to bounce back some light and make the room more spacious and even more special.


An interesting touch are the books, journals and design and photography magazines, which are distributed throughout the space, inviting you to peek inside their pages or get lost in a captivating article or someone's peculiar life story.

 

Интериорната екстравагантност се промъква по-нататък към съседната стая, по-малка и още по-уютна от предишната. Повече скандинавски мебелни класики, неизползван плот покрит със старинни експонати, произведения на изкуството, фотографии, още винтидж предмети и една или две класически готварски книги. В тази зона човек може да избере комфорта на голям диван, кресло, обикновена маса или .. легло! Да, легло. Домашната обстановка изцяло управлява това пространство. По стените - красив ръчно изработен гоблен, рамкирани произведения на изкуството и интересна огледална инсталация, която рефлектира и увеличава иначе приглушената дневна светлина. Още един мотив, който добавя щипка необикновеност в тази част на кафенето.


Интересен щрих са книгите и списанията, прокрадващи се по рафтовете. Подканени сте да надникнете в страниците им и да се изгубите в завладяваща статия за поредно дизайнерско откритие или да потънете в нечия особена житейска история.Moving onto the little glazed balcony on the front, which is probably the most Instagrammable zone of this whole magic of interior. Deep green paint, colourful cushions, more vintage chairs and this time a bathtub-the perfect setting to place a plant or two and grab a few pics for the feed. Pluss the little space offers rays of sunshine throughout the day and really good natural light for all those passionate photographers out there.


For everyone else this space could be quite teathrical, thanks to endless beauty bloggers or curious tourists, trying to capture its uniqueness, while posing with their fancy looking drinks.

 

Преминаваме към малкия остъклен балкон в предната част на заведението, който е може би най-Instagrammable мястото в цялата тази интериорна магия. Наситено-зелена боя, цветни възглавници, още винтидж столове и този път вана - идеалният фон за презентация на тропическо растение или две и щракване на няколко снимки за фийда. Освен това малкото пространство предлага една вълшебна мека слънчева светлина почти през целия ден. Да, наистина добра естествена осветеност, блян за всички онези страстни фотографи сред вас.


За останалите това пространство само по себе си притежава някаква ненатрапчива театралност, благодарение на безкрайните блогъри и любопитни туристи, опитващи се да уловят и запечатат неговата уникалност, докато позират със своите впечатляващо изглеждащи декорирани напитки.But this post wouldn't be a favour-eat if I didn't talk you through the delicious menu and some of my favourite dishes to choose from. Except for a very unique cafe dining experience, Flowers in the window provides an exceptional, healthy food menu. Some of my picks are the Flower breakfast, which is a traditional English style breakfast with a twist. The twist consists of chicken sausage, instead of a pork one and a few exotic fruit pieces, which lighten the whole dish, making it an ideal option for a weekend brunch. Another favourite will have to be the pan-fried salmon with couscous and salad. Expect a massive portion of deliciously prepared food-this one I prefer for a relaxing lunch break with my colleagues. If you prefer something more Malay inspired-my last recommendation will have to be the the chicken schnitzel. The resemblance to the popular chicken chop is about 90%. Garnished with a delicious sauce and coleslaw salad. Yes, this dish just works even for the pickiest ones amongst you!

 

Този пост обаче не би бил докрай посветен на любимото заведение, ако не ви опиша и вкусното им меню. Разбира се, ще вметна и някои от моите любими ястия, които ви съветвам да опитате. С изключение на уникалното изживяване, което предоставя кафенето, Flowers in the Window предлага и изключително здравословно меню.


Любимият ми избор определено е Flower breakfast, която е традиционна закуска в английски стил с малък туист. Закуската се състои от бъркани яйца, пилешка наденичка, сотирани гъби, доматен сос и хумус плюс няколко парчета екзотични плодове, които олекотяват цялото ястие. Идеален вариант за уикенд брънч.


Друг фаворит ще трябва да бъде пържената сьомга с кускус и салата. Очаквайте огромна порция вкусно приготвена храна - това ястие предпочитам за релаксираща обедна почивка с колегите. ( О да, пропуснах да спомена, заведението се намира на 5 минути от офиса... яко!)


Ако предпочитате нещо по в Малайзийски стил, то последната ми препоръка е пилешкият им шницел. Приликата с така популярния тук пилешки котлет е около 90%. Ястието е гарнирано с вкусен сладко-кисел сос и салата от зеле и моркови. Да, това ястие просто работи дори и за най-капризните!Their drinks are just as fun too! You can choose from a large selection of smoothies, pressed juices and their home-made lemonades and syrups, sparkled with different herbs and spices and of course decorated with one or two flowers. Who would deny such a treat! How very splendid!

 

Техните напитки са също толкова впечатляващи и не бива да бъдат пропускани! Можете да изберете различен вид смути, пресовани сокове и техните домашни лимонади, овкусени с различни билки и подправки и разбира се украсени с едно или друго цветче. Кой би устоял на такова изкушение! Разкош!So if you happen to be in this part of the world (hopefully the borders will be open soon), I highly recommend this place! I certainly miss it a lot and can not wait for the quarantine to be over, so I can visit again and indulge in its interior creativity and gastronomic genius. Flowers in the Window please stay!

 

Така че ако случайно сте в тази част на света (надяваме се, че границите скоро ще бъдат отворени), горещо препоръчвам това място! Със сигурност много ми липсва и нямам търпение карантината да свърши, за да го посетя отново и отново и да се отдам на интериорното му творчество и гастрономически гений. Flowers in the window, моля останете

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page