top of page
  • Alexandra Venkova

Inspire and Be Inspired-50 Shades of Yellow

Updated: Nov 18, 2020

*На Български по-надолу...


This week I am back with a colour post! And since it's autumn and I have been greatly inspired by all things fall-crisp weather, cosiness, comfort foods, pumpkins and colour shades... I thought why not pass this inspiration onto you. With a little bit of extra colour psychology knowledge and plenty of Yellow hues of course.


Not entirely sure that Yellow with all its freshness, cheerfulness and livelihood is the most 'autumnal' colour of all, however it has been for me this year! I've spent the season at home in Sofia and interestingly enough it seems like the shade I've been seeing most of during that period. We do have a lot of trees, the leaves of which turn yellow, way more than the ones going burnt orange, brown and rusty reds, like in London for example.


Even now writing this couple of lines I can oversee through my window the last remaining golden leaves of an acacia tree hanging in despair. But so beautiful indeed (especially matched with the moody grey tones of the skies, oh autumn you just love it or hate it 🤷🏻‍♀️...) Also the sunlight, that distant warmth and softness, it has been quite a specific mustard shade of yellow too. And lastly, the colour has taken a major part in the decor around the city's interiors too-from cafes to co-working spaces-it is the colour of choice when it comes to furniture and accessories. Would it be too much to announce that Mustard yellow is indeed the colour of Sofia? Perhaps not just during the autumn season, but all year round? Let's discuss it!


Now back to the 50 shade of the "let's call it autumnal sunshine/mustard yellow"-"Sharp, piquant and tangy", as colour expert Michelle Ogundehin describes it.


Not for nothing is it one of the world’s most widely employed condiments — mustard seeds contain something called myrosinase, which pushes out the flavour, so in culinary terms, it’s an enhancer, not an overwhelmed. The same too in the home.

I personally get the feeling of nostalgia from this colour and while I wouldn't decorate my whole place with it(as I don't need to become any more melancholic than I already am) I think this colour works best as either an accent or a base. It is indeed tremendously adaptable. Combine it with neutrals or soft greys and saturated pinks and sage greens for a complete harmonious and quite a bohemian look.


But enough talking, see for yourself with the beautiful mood board I have gathered for you!

 

Тази седмица съм ви приготвила един цветови пост! И тъй като е есен, а есента е основен мой вдъхновител в последно време със свойта хрупкавост на въздуха, домашен уют, тикви и цветови нюанси ... си помислих, защо да не предам част от това вдъхновение и на вас. С малко допълнително познание за психология на цветовете и изобилие от жълти оттенъци, разбира се.


Не съм обедена, че Жълтото с цялата си свежест и жизнерадост е най-есенният цвят от всички, но за мен той беше тази година! Прекарах една прекрасна есен вкъщи в София и изглежда, оттенъкът, който преобладаваше в полезрението ми беше именно на жълтото. Като че ли, листата на повечето дървета в града се обагрят в златистожълто преди да окапят, много по-често срещан нюанс от оранжевото, кафявото и керемидено червеното, което забелязах в Лондон миналата година, например.


Дори в момента, пишейки тези редове, през прозореца си виждам последните останали златни листенца от акациево дърво, леко поклащащи се подухвани от лекия ветрец. Толкова са красива наистина (особено в съчетана с мудните сиви небесни тонове тази сутрин, о есен, или я обичаш или мразиш 🤷🏻‍♀️ ...) Също така слънчевата светлина, онази далечна топлина и мекота, тя обагря всичко в един доста специфичен горчичен нюанс.


И на последно място, цветът като че ли е взел основна роля в декора в интериора на града - от кафенета до ко-уъркинг пространства - това е избраният цвят, когато става въпрос за мебели и аксесоари. Би ли било прекалено ако обявя, горчиченото жълто за цвета на София? Може би не само през есенния сезон, но през цялата година? Някой? Да обсъдим?


Но да се върнем към 50 нюанса на „нека го наречем "есенно горчично жълто“ - „Рязко, пикантно и със загадъчна острота“, както го описва експертът по цветовете Мишел Огундехин.


Не случайно, това е една от най-широко разпространените и използвани подправки в света - синапените семена съдържат нещо, наречено мирозиназа, което изтласква аромата, така че в кулинарията това е подобрител, а не заместител. Същото е и в дома.

На мен лично, цветът ми носи усещане за носталгия. И макар да не бих украсила цялото си пространство с него (тъй като няма нужда да го правя по-меланхоличен, отколкото аз самата вече съм), мисля, че този цвят работи най-добре или като акцент, или като основа. Наистина е изключително адаптивен. Комбинирайте го с неутрали или меки сиви, пепеляви розови или опушени зелени нюанси за по-хармонична и една идея по-бохемска визия.


Но достатъчно писане, вижте красивият муудборд, който приготвих за вас тази сутрин и се обедете сами!


Image Source: Pinterest

*If you do see an image, that is yours, and wish for it to be credited, please do get in touch and I will do so!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page