top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

Design Crushes-Aesop Bath

Yet it is in our idleness, in our dreams, that the submerged truth sometimes comes to the top.

Virginia Woolf

*На Български по-надолу...


Aesop for the start of the year seems like a good idea! And not just any store, but that very special one-Aesop Bath! Opened only last year, this particular place made Bath an even more attractive destination and one I definitely had to visit before I leave the UK. You can read all about my love for the enchanting town in my Lost in Bath Travel Guide, and you can also find some more inspirational travel images here. But today the light is shining for this specific design crush of mine and its aesthetic genius.

 

Aesop за начало на годината трябва да е добра идея! И не просто кой да е Aesop магазин, ами едно очарователно помещение в още по-очарователния Бат Спа. Открито едва миналата година, това конкретно място направи градчето още по-привлекателна дестинация, която определено трябваше да посетя, преди да напусна Великобритания. Можете да прочетете повече за любовта ми към омайния Бат в пътеводителя, който споделих миналата есен, както и можете да намерите още много вдъхновяващи изображения от посещението ми в галерията тук. Днес обаче вниманието ми е изцяло съсредоточено върху поредния дизайн кръш и Aesop шедьовър, дело на талантливото дуо James Plumb и естетическия им гении.


Designed by James Plumb, the store on Bath’s New Born Street has been created to honour materiality as well as the authentic architecture of the English town. It’s widely characterised by the abundance of warm, honey-coloured buildings crafted from Bath stone. The charming interior is greatly inspired by the typical stone facades that one can see strolling down the cobbled streets, rubble-filled basements of the old houses, and stories by Roald Dahl, which were an important part of the design brief.

 

Създаден от студио Джеймс Плъмб, магазинът на улица Ню Борн в Бат, вдъхновява и смело предава автентичната архитектура на английското градче. То пък от своя страна се характеризира с изобилието на сгради в топли медени нюанси, изработени от камък, добит в региона. Очарователният интериор е вдъхновен от типичните фасади на каменните постройки, които могат да се видят, когато се разхождате по калдъръмените улици на града. Друга много важна част от дизайна и идеите на този проект са поопадалите мазета на същите тези стари каменни къщи, както и историите на Роалд Дал.


Speaking of the main brief, the brand has always aimed to retell the story of the spaces, where their stores are located. The Bath store is not an exception, however, the design team applies a little twist to their design concept. The aim-not only to connect the space to its original location and surroundings, but to “create a quiet, contemporary distillation of the city”.


"We were drawn to the basements and lower floors of buildings where a simple but functional aesthetic prevails, but with wonderful details and honest materiality."

share the founders of the studio-James Russell and Hannah Plumb.


Entering the space you are greeted by pale stone tiles, reclaimed from a nearby chapel, creating a unique, solid, yet quite a playful pattern. The neutral palette of the floor is complemented by white walls and counter/reception desk. The clean and simple lines of the last exist in perfect harmony with the rest of the contrasting ’imperfect finishes’.


What grabbed my attention was the rough fragments of stone placed on steel pegs and displayed artefact-style between the shelves. These have been found in the building's lower level and have been converted into decorative elements. Literally bringing the concept to life! The same stone has been used to make two basins, which customers are invited to use in order to try out the brand’s products.

 

Говорейки за основната концепция, брандът Aesop винаги е имал за цел да разкаже историята на пространството, в което се намират техните магазини.

Помещението в Бат не прави изключение, но този път дизайнерският екип поема по-различен път в изпълнението на проекта. Целта е не само да се свърже пространството с оригиналното му местоположение, но и да се „създаде тиха и съвременна картинка на града“.


„Бяхме привлечени от мазетата и по-ниските етажи на сградите, където преобладава обикновена, но функционална естетика, с прекрасни детайли и откровено чувство на признателност към използваните материали.“

Споделят създателите на студиото Джеймс Ръсел и Хана Плъмб.


Влизайки в пространството, вие сте посрещнати от бледи каменни плочки, “спасени” от близко намиращ се параклис. Те създават усещане за автентичност, както и придават лека игривост на интериора с интересния си цветови десен. Неутралната палитра на пода се допълва от белите стени и работен плот / рецепция. Чистите и прости линии на последния са в перфектна хармония и същевременно контраст с останалите „несъвършени облицовки“ в помещението.


Това, което впечатли лично мен, бяха грубите късове от камък, окачени чрез стоманени колчета и изложени по стените като артефакт. Те били намерени в подземието на сградата и впоследствие са превърнати в декоративни елементи. Тук концепцията буквално оживява! Същият камък е използван за направата на две мивки, които клиентите са подканени да използват, когато тестват продуктите на марката.The layout of the space has also been modified. Before Aesop came to site, the building had largely been in a state of disrepair, filled with unsightly fixtures from previous shop fit-outs. The studio has had to make several changes to the store’s internal structure to uncover three existing windows and a previously boarded-up staircase. The building has now been brought back to its original Georgian state.


And how wonderful is that! Not only they brought the old and forgotten back to life but made use of the space above the store, converting it into a small, secluded but very cosy library. Sharing my love for the brand's design with the Aesop staff usually opens the doors to Narnia... or else said-doors to hidden spaces. And yet again this happened. I got the pleasure to visit that magical tiny space. Drenched in sunlight, softly caressing the worn-out finish of the walls, this space evokes a feeling of nostalgia and quickly transfers you back in time. A timber dining table and a small kitchen tucked away in the corner add an additional level of domesticity to the whole scene.

 

Архитектурното оформлението на пространството също е променено. Преди Aesop да поеме обекта, сградата е била изоставена в окаяно състояние. Студиото прави необходими и наложителни структурни промени и открива три съществуващи прозореца и следи от старо окачено стълбище. Сградата е върната към оригиналното си състояние от времето на Георгианската Епоха.


Просто прекрасно! Не само връщат към живот старото и забравено, но откриват и скрито пространството над магазина, превръщайки го в малка, уединена и много уютна библиотека.

Обикновено след споделяне на любовта си към бранда и техните интериори с персонала на Aesop, мигновено получавам достъп до скрити помещения в магазините им. Този път не беше изключение и с огромно удоволствието посетих същата тази вълшебна мъничка библиотечка. Обляна в слънчева светлина, която нежно гали белещите се стени, тази стая вдъхва усещане за носталгия и бързо ви пренася назад в отминалите времена. Трапезна дървена маса и малка кухня, прибрана в ъгъла, добавят допълнително усещане за домашна атмосфера към цялата обстановка.The space is open for visitors and often used as a venue for talks, presentations, workshops and Cereal Magazine gatherings.


A curious detail to mention is that JamesPlumb's studio was specifically asked to consider author Roald Dahl's The Landlady – a short story that sees a teenage boy travel alone from London to Bath, and include a reference to that same story in the design of the store.

 

Пространството е отворено за посетители и често се използва като място за разговори, презентации, работни срещи и събирания на списани Cereal.


Любопитна подробност е, че студио James Plumb е специално помолено да включи и творбата „Landlandy“ на автора Роалд Дал - кратка хорър история, разказваща за тийнейджър който пътува сам от Лондон до Бат, в концепцията и интериорния дизайн на магазина.The colour scheme of the space-pale and soft nudes, except for the store's facade, painted in deep olive green. A link to the green shopfront is the single green plant, calmly sitting on one side of the customers counter, connecting the exterior and interior of the store and gently complementing the neutral shaded palette.


Feeling inspired yet? Check out the work of the talented studio James Plumb and another one of their masterpiece Aesop stores-Bloomsbury's Lamb's Conduit Street store-a greenery wonderland, where water runs between shelves mounted on the walls.

 

Цветовата схема на пространството-бледи и меки нюанси, с изключение на фасадата на магазина, боядисана в наситено маслинено зелено. Връзка към зелената витрина е единственото зелено растение, спокойно седнало от едната страна на работния плот. То деликатно свързва екстериора и интериора на магазина и нежно допълва неутралната палитра.


Чувствате се вдъхновени? Вижте работата на талантливото студио James Plumb и още един от шедьоврите им - магазина на Lamb's Conduits street, в Лондон. Изпълнено в зеленина пространство на чудесата, където вода тече между стелажите, монтирани по стените!


Read more on Dezeen.

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page