top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

A Year of Changes-Goodbye 2019!

Updated: Dec 30, 2019

*На Български по-надолу...


2019 has been a year full of realisations and one for new beginnings, and not just for me, but I am sure for many of you reading these lines too. I have learned so many lessons, overcome so many challenges, and really have grown (I would say professionally and personally too)! With the next few lines, I hope to inspire you to look back at your little or big wins and losses in the past 12 months and really reflect on what has happened, why and how you moved on. Ask yourself what you gained and what you've gained from these experiences. What you will be taking with you in the upcoming decade and what you will be leaving in the past.


I believe for me a good way to approach this task would be through the highlights of my 2019 and that New Year New Me list of goals and resolutions. Let's have a look at what has happened in 2019, shall we!

 

2019 г. беше година, пълна с емоции и осъзнавания, нови начала, не само за мен, но сигурна съм и за много от вас, четящи тези редове. Научих толкова много уроци, преодолях толкова много предизвикателства и наистина пораснах (бих казала и професионално и лично)! Със следващите няколко реда се надявам да ви вдъхновя, да погледнете назад към вашите малки или големи победи и загуби през последните 12 месеца и наистина да си спомните през какво сте минали, какво сте преодоляли, какво ще запомните и отнесете с вас в предстоящето десетилетие и какво ще оставите в миналото.


Вярвам, че добър начин да се подходи към това упражнение (поне за мен) е като разгледам акцентите на личната си 2019 г. Започвам със собствения си списък от новогодишни резолюции, който съставих горе-долу по това време миналата година.January started dramatically, literally, as I missed my flight back to England... I guess my body just denied getting up and facing my stressful routine and harmful life choices and collapsed. I could not stand on my feet, and my father just forbid me to get on that plane. And he was right! A few days later I got myself up and was ready to face the world. Here I was back in the UK, ready for 5 months of absolute stress and exhaustion. But a few pleasant things also happened along the way. Like a short trip to Lewes and my first ever pantomime in Eastbourne. I visited the South of England for the first time, saw the English seaside for the first time and had my first ever proper fish and chips experience. It was all great and I am so thankful to my landlady at the time, Chrystine for taking me on this little adventure!


Януари започна доста драматично, изпуснах полета си обратно за Англия ... Предполагам, че тялото ми просто отказа да се повдигне и да посрещне стресиращата си рутина и вредни житейски избори, които ми предстояха да взема и направя. Не можех да се изправя на крака и баща ми просто ми забрани да се кача за пореден път на самолета и да се прибера в Лондон. И беше прав! Няколко дни по-късно все пак се посъвзех и потеглих.


Пристигнах във Великобритания, готова за 5 месеца от абсолютен стрес и изтощение. Но по пътя се случиха и няколко приятни неща. Като кратко пътуване до Люис и първата ми пантомима в Ийстбърн например. Посетих за първи път южната част на Англия, за първи път видях английското крайбрежие и за пръв път опитах автентичен фиш енд чипс. Беше страхотно и съм толкова благодарна на моята хазяйка Кристин, че ми подари това малко приключение!February came quickly after and so did a trip to my dear Stockholm, where I reunited with one of my favourite people, my beautiful Vikusik! But just before that I visited Stockholm Design Week and once again I was reminded of how much I love love love my industry and Scandinavian design in particular.


Февруари дойде бързо след това и то с пътуване до моя скъп Стокхолм, където се видях с една от най-скъпите си приятелки-Викусик! Посетих Стокхолмската седмица на дизайна и за пореден път си припомних колко много обичам индустрията си и по-специално Скандинавския дизайн.March I hardly remember, I guess that's when I got reeeeally busy! But Magnolia season did come earlier and that meant long weekend walks exploring and photographing all the beautiful blooming trees around London. Pink and magical! I recorded some of my favourite places and most Insta-famous ones, and you can find a special guide here.


От Март не помня почти нищо, предполагам, че точно тогава животът ми стана особено натоварен и напечен! Но пък сезонът на магнолията в Лондон беше открит, което означаваше дълги разходки, из красивия цъфтящ град. Розово вълшебство! Запазих някои от любимите си места, а тук можете да откриете специален гид и карта на най-популярните магнолии в града.April was another very dynamic month. A trip to beautiful Milan for the biggest design event of the year. (Another special travel guide, here! I am sure all you designers will appreciate.) And a short weekend trip to Manchester, where I spent Easter with my little, not so little anymore, brother. Baking Easter bread and eating Russian pelmeni. Yes, we were in for a treat.


Април беше още един много динамичен месец. Кратко посещение на красивото Милано за най-голямото дизайнерско събитие на годината. (Друг специален пътеводител, тук! Сигурна съм, че дизайнерите сред вас, ще оценят поста!) Последва кратък уикенд във ветровития Манчестър, където прекарах Великден с брат си. Печене на Великденски козунаци и диета от Руски пелмени. Да, угоихме се...In May I finally got to rest a bit and took 10 days well-deserved break from work and all the piling up responsibilities. I enjoyed some time off at home in Bulgaria, surrounded by my favourite people, and I made a few important decisions too! Came back just on time for the annual Chelsea Flower Show (or as I’d like to call it-Chelsea hay fever show) and spent an excellent bank holiday weekend in the company of the most gracious dogs of all-little Joy the vizsla. I have always dreamed of owning a dog, so looking after this precious little thing really filled me with so much love and... joy, one can only imagine! (even when she stepped into fresh white paint and dyed her beautiful ginger fur and nails... crazy thing).


През Май най-накрая успях да си взема отпуска-10 дни заслужена почивка от работа и всички премеждия и задължения. Насладих се на чудесно време у дома си в България, заобиколена от най-любимите си хора. Взех и няколко важни решения! Върнах се точно навреме за годишното шоу на цветята в Челси (или както аз го наричам - шоу на сенната хрема). Прекарах отличен дълъг уикенд в компанията на най-сладкото кученце, небезизвестната вишла Джой. Винаги съм мечтал да имам куче, затова грижата за това скъпоценно малко същество наистина ме изпълни с толкова много любов и ... радост! Дори когато тя реши да се хвърли в прясно разлята бяла блажна боя и да се омаже цялата.June started with a short weekend getaway trip, this time to Hastings (where seagulls really do attack you for a bite of your fish and chips and then laugh at you, ah that creepy, throaty sound...!) I strolled down the little streets and explored all the antique shops in town. Felt like an archaeologist for a few hours and enjoyed some really pleasant conversations with the local vendors. I was at the right place at the right time! (And my dear friend Vickie will confirm that I am sure!)


Юни започна с кратко уикенд пътуване, този път до Хейстингс (където чайките наистина ще те атакуват за хапка от порцията ти фиш енд чипс, а после най-отявлено ще ти се изсмеят в лицето, с този зловещ, гърлен смях ...!) Разходих се по малките павирани улички и разгледах всички антикварни магазинчета в града. Почувствах се като археолог. Насладих се и на няколко наистина приятни разговори с местните занаятчии и търговци. Бях на правилното място в точното време!July was I think one of my happiest months this past year! I got to spend 10 days of casually exploring the English countryside with my mum, as well as travelled to Manchester for my brother's Graduation, where my dad joined us as well. We had such a lovely time, we fought, we laughed, we ate, we drank coffee, really good coffee! And at the end of the month, I decided to free myself from everything that was not bringing value to my life anymore and also left my 'dream' London interior design job. It was a difficult decision, but it was essential for what is to come. I spent a few more days exploring my dear London. And ticked off Bath from my dreamy destination's list. Needless to say, fell in love with it! Every part of it! You can read more about it here.


Юли беше определено най-щастливият месец в годината! Прекарах 10-ина дни в небрежни разходки из Английската провинция в компанията на мама. Кулминацията на пътуването беше в Манчестър, където към нас се присъединиха баща ми и брат ми. Поводът-дипломирането на брат ми. Прекарахме си страхотно-смяхме се, изпокарахме се, хапнахме си вкусно, пихме кафе, наистина добро кафе, гледахме финала на Уимбълдън!


В края на месеца пък най-накрая взех решение да се освободя от всичко ненужно и онова, което вече не носи стойност в живота ми. Напуснах работа и някога „мечтаната“ позиция-интериорен дизайнер. Беше трудно решение, но важно за всичко, което ми предстоеше ( и което тепърва предстои, разбира се). Прекарах още няколко дни в разходки из моя скъп Лондон. Отметнах Бат-Спа от списъка с мечтани дестинации. Влюбих се в градчето от пръв поглед! Всяка част от него! Можете да прочетете повече за това тук.In August I packed my bags (and 100 kilos boxes worth of books and jumpers) and left the UK. On the 8th of August, I moved back to home-Sofia, Bulgaria! A scary decision, but a very important step in the right direction, which will be an emblematic and very important event of my twenties, I am sure of that. Took a few days off and started a new job shortly after.


През август опаковах багажа си (и един куп кашони с книги палта и пуловери, главно) и напуснах Великобритания. На 8 август се прибрах вкъщи - София, България! Едно доста трудно решение и една много голяма крачка напред, назад, наляво или надясно, все още не мога да кажа със сигурност. Само едно знам, един ден ще бъде знаково събитие на двадесетте ми години. Починах си няколко дни и в края на месеца започнах нова работа.In September I took another weekend getaway trip, this time to sunny Greece and in particular-beautiful Thessaloniki. Precious family time, a bombastic portion of ice cream, loads of calamari, one food poisoning and a 7-hour traffic jam. Good times! Spent the next few weekends exploring and going on short weekend adventures with my family. ( Oh my dear Kamelia, who came back from Vietnam also joined, and I couldn’t be happier to spent some time with her chatting and chatting and chatting... I had missed you so so much Kami!)


През септември се отправих в поредното уикенд приключение. Този път дестинацията беше-слънчева Гърция и по-специално красивият Солун. Прекрасно време, прекарано в семейна обстановка, бомбастична порция сладолед, много риба и калмари, едно хранително натрявяне и 7-часов престой в задръстване. Ах, добри времена! Следващите няколко уикенда прекарах в обхождане на еко пътеки и опознаване на родината. О, и милата ми Ками се прибра от Виетнам! Толкова много ми липсваше, Камилио!!!October greeted me with one of the most beautiful Autumns I have ever experienced. The weather was nice and warm, the light was golden, leaves were falling and I kept exploring and exploring my dear home town. Sofia has changed and developed so much in the last few years and it was a true pleasure for me to rediscover it again. You can see some of it here. I also visited Serbia for the first time, Pirot and its marvellous market and had a proper Serbian BBQ! If you are a meat lover, you've got to visit a tavern called "Lukovichki Mlin"!


Октомври ме посрещна с една от най-красивите есени, от много време насам. Времето беше хубаво и топло, светлината беше розово-златиста, листата окапваха кротко, а аз продължих да обхождам, проучвам и изследвам скъпия си роден град. София се е променила неимоверно за последните няколко години. За мен си беше истинско удоволствие да я преоткрия отново. Можете да видите част от нея тук. Също така посетих Сърбия за първи път. Пирот и богатия му пазар. Не пропуснахме да се отбием през една автентична Сръбска кръчма и да си поръчаме Сръбска скара-плескавица, ущипци, шивапчета и какво ли още не! Ако сте любител на скарата, горещо препоръчвам "Лукавички Млин" край Димитровград/Цариброд!In November, I felt really nostalgic and decided to pay a visit to the UK. I had missed it so much! I spent a few days exploring London and all its Christmas magic! (This place is absolutely stunning during the festive period!) Reunited with a few people and headed to Oxford, where I spent some time with my brother.


През ноември ме обхвана някаква носталгия и реших да се отбия до Обединеното Кралство. Беше ми залипсвало! Прекарах няколко дни в разходки из Лондон, който пък вече беше потънал в така прекрасната си Коледна магия! (Този град е абсолютно зашеметяващ през празничния сезон!) Срещнах някои от най-любимите си хора, след което се отправих към Оксфорд, където прекарах още няколко дни в компанията на брат си.And December! Came quickly after. Such a hectic month, from start to finish! I will share about my December adventures in the upcoming New Year New Me 2020 post, which I am sure you will find quite interesting! And I will also explain a lot there, so stay tuned!


And now after this "short" review of events, let's get down to the resolutions and some lessons learned...


First things first, I promised myself to become more organised and keep a bullet journal... Well... I tried, and I kept the bullet journal... until May-ish, when I just couldn't handle it anymore, it was all too much. I realised that keeping it was actualy taking too much of my time, and decided to take other measures to stay upto date with my tasks. And again I struggled and I stressed. Which brings me to lesson number one-prioritise correctly. Having too many priorities means, you have no priorities at all! A priority can be only one task, start with one task, relax, do it and move onto the next, and that is my resolution for the upcoming year (and decade).


Next was-“be mindful and learn to relax”-I failed tragically in the begining of the year. But got back up. And actually started integrating mindfulness practices and meditation more and more. My resolution for next year-do it on a daily basis. Even 10 min meditation a day is so beneficial for your mental health and focus.


"Be healthy, drink water (I forgot about this one, this year), breathe and stretch, plus the usual exercise and stay away from sweets..." Hmm, again only got to work on that one at the end of the year. But I did, and I am already seeing the results. My dietary regime, nutrition and overall well being have now become my number one priority. With that I have faced a lot of challenges, it is tough, but it is all for the better, I am sure! And here I just have to mention how greatful I am to my mother for supporting me and being behind me every step of the way. At my highest and my lowest! Thank you, mamochka! I couldn't do this without you!

 

Декември! Дойде бързо и приключи неусетно. Забързан месец, от началото до края! Ще споделя за моите декемврийски приключения в предстоящия новогодишен пост, който съм сигурна, че ще ви заинтригува! Там ще споделя много нови И любопитни неща, така че очаквайте го скоро!


И сега след този „кратък“ преглед на събитията, нека да се спрем на резолюциите и някои научени уроци и взети поуки ...


Първо и главно, обещах си да стана по-организирана и да си водя дневник ... Е ... опитах, водих въпросния дневник докъм Май месец, когато просто го зарязах. Противноо на очакванията, той отнемаше повече време за водене отколкото за изпълнение на самите задачи, които записвах в него. Така че логичната стъпка беше да го оставя настрана и да намеря алтернативен начин да организирам задълженията си. Целият този процес ме стресира допълнително и осъзнах едно-да имаш много приоритети означава да нямаш нито един приоритет. Започнете с една задача, отпуснете се, свършете я и преминете към следващата. Това е и една от резолюциите ми за предстоящата година (и десетилетие).


Следваща - да се науча да се отпускам-и тук фейлнах трагично. В началото на годината поне. Моята резолюция за следващата година - да забавя, да медитирам и то ежедневно. Дори 10 минути медитация на ден са достатъчни за вашето психично състояние и по-добра функция на мозъка.


"Да обърна внимание на здравето, да пия повече вода, да се науча да си поемам въздух, да се разтягам, да обърна внимание на физическото си форма и да стоя далеч от сладкишите ..." Хм, отново фейлнах-но пък към края на годината реших да си обърна внимание. Предприех няколко важни промени и вече виждам резултатите. Промених хранителният си режим изцяло, а здравето ми стана приоритет и ‘проект’ номер едно. С това ми решение последваха други предизвикателства, но вярвам, че всичко е за по-добро. И тук искам да благодаря на всички помощници и главно на мама, която винаги е с мен и ме подкрепя, и без която нямаше да се справя. Тя е моята опора и не знам какво и къде щях да съм без нея! Благодаря ти, мамочка!Next on the list was this blog-“post regularly-share more inspirational interiors, more places that I visit and more personal thoughts and comments”. I think I did well here-35 posts! And not only in English but in Bulgarian too and some of them even in Russian. I really did fell in love with writing. I aim to share a lot of new stuff with you in the upcoming months, posts that will be educational and beneficial I hope. I want to create a healthy space, a place for love and calmness, a place for inspiration and knowledge, entertainment and shared values! Let's see how that goes! 


“Learn a new skill“-not sure if I did, but I did take on some marketing and business classes. Joined a platform called Influence to Income by Beth Kirby, which explains a lot about how social media really works. While I am not a fan of its advertising side, I am all up for sharing information, exchanging knowledge and building a community. I'll keep working on that one in the months to come. I also did a whole month of sketching, joined the Inktober challenge and forced my father to do it with me. It was an eye-opening experience, I do think I became better and would like to further develop my drawing skills. I am glad I pushed my dad too, and I realised how important are these kind of exercises for ones' creativity.


Wouldn't say I read many books, but I did listen to a few (forgot to cancel my Audible trial apparently, now I have 6 books to listen to! Yey!) I also discovered a few podcasts, that might have helped with taking some of the important decisions. They are all in Russian, so I apologise to you now if you do not understand the language, but if you do, I highly recommend you to listen to these!


Your Om

Обмозгуем

Это непросто

Человеку нужен человек


Unfortunately, I did not travel to Central Europe, but I did visit another cool and very picturesque places, for which I am grateful! I fell in love with the English countryside and went back to some absolutely favourite places (Yes, Stockholm, dear, I am talking about you!) Plus, I might have just arrived in the most exotic place of all so far! (More in the next post!)

Oh and last but not least! I did stop and read through the tube signs!!! And even created an Instagram account. You can check it out here!

 

Следващо в списъка беше този блог-да поствам редовно, да споделям повече вдъхновяващи интериори, повече места, които посещавам и повече лични мисли. Мисля, че тук се справих добре-цели 35 публикации! Повечето от които на български, някои и на руски! Писането ми стана хоби. Ще се постарая да продължа да споделям с вас много нови неща през следващите месеци, публикации, които ще бъдат образователни и полезни, надявам се. Искам да създам едно пространство, в което си говорим за здраве, място за любов и спокойствие, място за вдъхновение и нови знания, забавление и истински споделени емоции и ценности!


“Да науча нещо ново/ново умение” - не съм сигурна как съм се справила тук... но пък изкарах курс по бизнес и маркетинг. Присъедини се към платформа, наречена Influence to Income, която обяснява много за това как социалните медии наистина работят. И въпреки че не съм почитателка на рекламната страна на същите тези социални мрежи, ми хареса частта със споделяне на информация, обмен на знания и изграждане на общност.


Също така се включих в предизвикателството Inktober, където цял месец всеки ден трябваше да скицирам по зададена тема. Принудих и баща си да се присъедини. Оказа се отличен опит, който ще ми влезе в полза през идните месеци.


Не бих казала, че съм прочела много книги, но пък слушах няколко (забравих да прекратя пробния си Audible, и сега имам 6 нови книги за слушане! О, Да!) Открих и няколко подкаста, които определено ме вдъхновиха и спомогнаха някои от взетите решения през изминалата година. Всички те са на руски език, така че се извинявам предварително, ако не разбирате езика. Ако пък нямате проблеми с руския, горещо ви препоръчвам да ги слушате!


Your Оm

Обмозгуем

Това непросто

Человеку нужен човек


За съжаление не пътувах до Централна Европа, но посетих други готини и много живописни местенца, за което съм безкрайно благодарна! Влюбих се в Английската провинция и се върнах на някои абсолютно любими места (Да, Стокхолм, скъпи мой, говоря за теб!) Плюс това, може би току-що пристигнах на една от най-екзотичните дестинации от всички досега! (Повече в следващата публикация!)


О, и последно, но не на последно място! Спрях се и прочитах таблата в Лондонските метростанции!! И дори създадох акаунт в Instagram. Можете да го разгледате тук!It has been quite a year, can't believe it is almost over, can you?!. SO much has happened, so much has changed! I am so grateful to you too for being here and for reading these lines! I appreciate you and I hope to have you here in the months to come! I obviously have a personal list of resolutions, I will try to tackle in the new coming year, but if there is one thing I would like to share here and challenge you to look into further is learn to enjoy the process. Whatever you do, stay positive, look for the good in life and put love into everything you do or create, stay mindful and enjoy the process!!!


At the end of the day it is not about being perfect or imperfect it’s about being human and what we choose to do with that!

 

Каквото и да си говорим, 2019 беше интересна година и не мога да повярвам, че свършва! Толкова много промени, толкова много взети решения, толкова много наистина. Благодарна съм и на вас, че сте тук и че четете тези редове! Оценявам го и се надявам да останете с мен и през идните месеци! Имам си личен списък с резолюции, предизвиквам ви и вие да си създадете такъв. И ако мога да ви посъветвам за поне една, която да включите и да изпълните през 2020-а е да се научите да се наслаждавате на процеса. Каквото и да правите, заобичайте процеса! Не търсете на всяка цена резултата. Останете позитивни, търсете доброто и влагайте любов във всичко, което правите или създавате.


В края на краищата не става въпрос за това да сме перфектни или неперфектни, а да останем хора и какво ще избирам да направим с тази привилегия!


Сбогом 2019 и добре дошла 2020 !!! ✨


Goodbye 2019 and welcome 2020!!! ✨0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page