top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

Splash of Creativity-Inktober 2020

Updated: Nov 5, 2020Inktober? What is that?


Inktober is a drawing challenge that takes place during the month of October. Originally created in 2009 by illustrator Jake Parker, the challenge aimed to improve the artist's inking skills and develop positive drawing habits. Ever since it has grown into a worldwide endeavor with thousands of professional and amateur artists taking on the challenge every year.


You can learn more about the challenge here.


What makes Inktober special is that every year it comes with a specific list with a 'theme of the day', and that is what makes the challenge challenging. One is expected to apply creative thinking and encouraged to try different drawing mediums. Because the challenge has been around for more than a decade, many artists have developed their own lists of themes and the sharing across social media has become huge-a sea of endless talent and inspiration.


I joined the community of artists last October for Inktober 2019 and completed the challenge set by the Insta-famous illustrator Sha'an d'Anthes a.k.a @furrylittlepeach. What made the drawing experience even more fun was the fact that two of my dearest friends joined with me, plus I forced my father into joining as well. I am sure he enjoyed doing it with me, despite the constant complaining and murmuring, every time I mentioned he was behind with his sketches and needed to catch up. It was sweet to watch a person that hasn't drawn for years, go back to a long-forgotten hobby, and observe how his creativity unraveled with every completed sketch.

 

Inktober? Какво е това?


Inktober е 'художествено' предизвикателство, което се провежда през месец октомври. От думите ink-мастило и October-октомври. Първоначално създадено през 2009 г. от илюстратора Джейк Паркър, предизвикателството има за цел да подобри уменията на артиста и да развие положителни навици за рисуване. Оттогава се превърща в световно начинание с хиляди последователи-професионални и любители художници, които всяка година се включват и участват със свои произведения на изкуството.


Можете да научите повече за Inktober тук.


Това, което прави Inktober специалено е, че всяка година той идва с определен списък и съответна „тема на деня“. Именно това прави предизвикателството, ами... предизвикателство. Очаква се човек да прилага креативност и да опитва различни техники на рисуване. Тъй като предизвикателството съществува от повече от десетилетие, много художници пускат в онлайн пространството свои собствени вариации на 'темата за деня', а споделянето в социалните мрежи с годините се е превърнало в безкрайно море от талант и вдъхновение.


Присъединих се към общността на художниците миналия октомври за Inktober 2019 и завърших предизвикателството, поставено от популярната в Инстаграм илюстраторка Sha'an d'Anthes с хендъл @furrylittlepeach. Това, което направи рисувалното преживяване още по-забавно, беше фактът, че две от най-скъпите ми приятелки се включиха с мен, плюс успях да убедя и баща си да се присъедини. Сигурна съм, че му е било приятно, въпреки постоянните пуфтения и мърморене, всеки път, когато споменавах, че изостава и има да наваксва с рисунки. Беше мило да гледам човек, който не е хващал молива от години, да се върне към отдавна забравено хоби и да наблюдавам с любопитсвто как работи мисълта му и как се развива въображението му с всяка завършена скица.This year, I've decided to share the experience with an even larger group of people-my design students. I even created our own list of daily themes, related more or less to Interior design. The aim-to obviously improve drawing skills and develop creativity. I joined as well and enjoyed the exercise tremendously. The students' response was positive, which brought even greater joy and satisfaction of completing Inktober 2020.


Drawing can be an easy mindful practice, one that can relax and help unwind from the worries of everyday life. Of course, some days are harder, sometimes we are lacking motivation, sometimes we can't even draw a straight line, but in others the results are spectacular and inspiring. I honestly urge anyone to take upon the challenge and explore their creative self. You don't have to be an artist, designer or illustrator, you just have to try, be patient and not compare yourself to others. And whatever the end result is, it is your delicate mind put gently onto paper.

 

Тази година реших да споделя учасието си в Inktober с още по-голяма група хора - моите студенти. Дори създадохме собствен списък с ежедневни теми, свързани по един или друг начин с интериорния дизайн. Целта е очевидно подобряване на уменията и естествено развитие на креативно мислене. Аз също се присъединих и се насладих на упражнението неимоверно. Реакцията на учениците беше положителна, което донесе още по-голяма радост и удовлетворение от завършването на Inktober 2020.


Рисуването е ненатоварваща практика, която помага да се отпуснем и забрваим за грижите си (поне за малко). Разбира се, някои дни са по-трудни, понякога ни липсва мотивация, понякога не можем да начертаем дори една права линия, но в други моменти резултатите са великолепни и вдъхновяващи. Искрено призовавам всеки да приеме това уникално октомврийско приключение и да преоткрие своето творческото Аз. Не е нужно да сте художник, дизайнер или илюстратор, просто трябва да опитате, да бъдете търпеливи и да не се сравнявате с другите. И какъвто и да е крайният резултат, той е репрезентация на вашия деликатен ум нежно изрисуван върху лист хартия.


And before I let you go, wanted to share the beautiful illustrations by my friend Viksi, who once again joined the challenge and shared her inspiring work in her Insta account @viksi_drawing. All the love for her and her creations! 💗

 

И преди да ви пусна, исках да споделя красивите илюстрации на моята приятелка Викси, която за пореден път се присъедини към предизвикателството и споделя вдъхновяващите си работи в Инстаграм акаунта си @viksi_drawing. Любов за нея и нейните творения! 💗0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page