top of page
  • Alexandra Venkova

Inspire and be Inspired-50 Shades of Nude

Updated: Nov 20, 2019

*Български по-надолу...


Shades of nude, or the next favourite hues after the greens. A beige or a pale mixture of brown and white, the colour nude was originally named after the Western-European centric Caucasian skin tone. It has gone a long way since though. The fashion industry has completely transformed and enriched the colour. The term 'nude' is widely used in society too, as a way to embrace diversity.


Currently, the shade is ruling all social media platforms, with its effortlessness and tenderness. In fashion-ironically a very bold statement, yet again a symbol of femininity and equality. In design and architecture-beautiful both as a foundation or an accent shade for all the other colours under the sun. My personal favourite is in combination with yet again greens and earthy tones. There is something natural, unpretentious and rustic about the popular hues.


Trendy or not, I love it! Here is a bit more of nude for your inspiration! Scroll until the end for a special nude inspired playlist. Enjoy! 😉

 

Телесни оттенъци са сред следващите любими нюанси след зелените. Бежово или бледа смес от кафяво и бяло, терминът 'nude' първоначално е кръстен на западноевропейския и кавказкия цвят на кожата. А оттогава цветът е изминал дълъг път. Модната индустрия напълно го трансформира и обогатява. Терминът „телесен“ се използва широко и в обществото, като начин да се обхване и уважи разнообразието.


Понастоящем оттенъкът управлява всички социални и медийни платформи, с безгрижие и нежност. В модата - иронично, изборът на телесен цвят се смята за смело и дръзко решение, но отново е символ на женственост и равенство. В дизайна и архитектурата - красив както като основа, така и като акцент за всички останали цветове от спектъра на светлината. Моят личен фаворит е в комбинация със зелени и земни тонове. Има нещо естествено, непретенциозно и натурално в популярните нюанси.


Моден или не, аз си го харесвам! Ето и още малко 'телесни'оттенъци за вдъхновението ви! Скролнете до края на поста за специален плейлист. Приятно слушане! 😉


Image source: Pinterest
0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page